Your KMD Team

 

EddyEddy Acevedo
Wallcovering Sales
714-241-5936 ext 224
Eddy@KMDShowroom.com
AnthonyAnthony Arline
Kravet Showroom Sales
714-241-5936 ext 236
Kravet@KMDShowroom.com

Jaimie GalipeanJaimie Galipean
Showroom Sales
714-241-5936 ext.225
Jaimie@KMDShowroom.com

CortneyCortney Scarfuto Perez
Outside Sales
714-241-5936
Cortney@KMDShowroom.com
MaryMary Sparks
Showroom Manager
714-241-5936 ext 221
Mary@KMDShowroom.com
gina-villasenorGina Villasenor
S
howroom Sales
714-241-5936 ext 242
Gina@KMDShowroom.com
Jasmine NelsonJasmine Nelson
Showroom Sales
714-241-5936 ext 229
Jasmine@KMDShowroom.com

Liz KingstonLiz Kingston
Showroom Sales
714-241-5936 ext 222
Liz@KMDShowroom.com